2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu decyzji nr 25 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy (RZP.6733.11.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.05.2021 r.
                       
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się o  przekazaniu akt sprawy dotyczących wydanej, w dniu 07.05.2021 r., decyzji Burmistrza Szubina nr 25, znak: RZP.6733.11.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 214/2 w miejscowości Zamość, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w związku z wniesionym, przez strony postępowania, odwołaniem od ww. decyzji.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (25 maja 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (27 maja 2021, 09:44:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169