2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 28 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.17.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 18.05.2021 r.
                  
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.05.2021 r. decyzji Nr 28, znak: RZP.6733.17.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV  wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 227/73, 227/75, 227/72, 266/2, 227/41, 227/53 w miejscowości Szkocja.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
       Z aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim złożeniu wniosku o ich udostępnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@szubin.pl.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (18 maja 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (20 maja 2021, 12:36:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109