2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.24.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 05.05.2021 r.
 
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 725) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pani Agnieszki Serek pełnomocnika DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn,  z dnia 26.04.2021 r. (wpływ: 29.04.2021 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w celu oświetlenia przejścia dla pieszych i ciągów ruchu pieszego na terenie działek 167/5, 176 w miejscowości Zalesie.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (5 maja 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (6 maja 2021, 10:01:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114