2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.3.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 14.04.2021 r.
                  
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 14.04.2021 r. decyzji Nr 17, znak: RZP.6733.3.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 125/63 PE na terenie działek nr 249, 871 w miejscowości Tur.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim złożeniu wniosku o ich udostępnienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@szubin.pl.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (14 kwietnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (16 kwietnia 2021, 15:03:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129