2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.11.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.04.2021 r.
 
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 214/2 w miejscowości Zamość, o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim złożeniu wniosku o ich udostępnienie  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@szubin.pl.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (13 kwietnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (15 kwietnia 2021, 13:13:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173