2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.11.2021)


 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
13.04.2021 r.
        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 214/2 w miejscowości Zamość, przez:
 
 
1.    Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – postanowienie znak: O.BY.Z-3.4351.215.AP.2021 z dnia 02.04.2021 r., (wpływ: 02.04.2021 r.),
2.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – postanowienie znak: IZ13IW.2133.1.59.2021.AT1.1 z dnia 01.04.2021 r., (wpływ: 06.04.2021r.),
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie  w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Z aktami sprawy można zapoznać się po uprzednim złożeniu wniosku o ich udostępnienie  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@szubin.pl.
 
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (13 kwietnia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (15 kwietnia 2021, 13:10:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111