2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.2.2021)


 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26.03.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 26.03.2021 r. decyzji Nr 16, znak: RZP.6733.2.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 243/16, 243/27, 246/15, 246/31, 246/4 w miejscowości Szkocja.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (26 marca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (7 kwietnia 2021, 11:13:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134