2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.3.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
19.03.2021 r.

         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 125/63 PE na terenie działek nr 249, 871 w miejscowości Tur, przez:
 
1. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - postanowienie znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.45.5.2021.TZ. z dnia 02.03.2021., (wpływ: 09.03.2021r.),
2.  Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.181.2021.IJ z dnia 12.03.2021., (wpływ: 15.03.2021r.),
3.  Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.32/2021 z dnia 05.03.2021., (wpływ: 16.03.2021r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (19 marca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (23 marca 2021, 12:07:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98