2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.14.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 16.03.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o. Odział Dystrybucji Bydgoszcz ul. Dr. E. Warmińskiego 8 85-054 Bydgoszcz, Pana Tomasza Suchomskiego, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych WERGON Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnikach przy ul. Jaśminowej 5, z dnia 08.03.2021 r.,(wpływ: 11.03.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie, przebudowie i demontażu sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn 0,4kV na terenie dz. nr 184/9, 79/3, 79/2, 77/21 w miejscowości Rynarzewo.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (16 marca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (19 marca 2021, 12:15:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102