2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.13.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 16.03.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Mariusz Dolewski, repezentujący firmę Zakład Produkcyjno-Usługowy Leszek Leszczycki z siedzibą przy ul. Kalinowej 6, 87-162 Krobia, z dnia 10.03.2021 r., (wpływ: 12.03.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) dn 90 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 26/6, 27/2 w miejscowości Łachowo.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (16 marca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (17 marca 2021, 14:56:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111