2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.1.2021)


 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
02.03.2021 r.
         

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV  wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działki nr 109/11, 109/16, 109/17, 93/3 w miejscowości Kornelin, przez:
 
1.    Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - postanowienie znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.45.4.2021.TZ. z dnia 28.01.2021., (wpływ: 01.02.2021r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (2 marca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (3 marca 2021, 10:44:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203