2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 8 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.69.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 01.03.2021 r.
                       

            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 01.03.2021 r. decyzji Nr 8, znak: RZP.6733.69.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 188/8, 188/10, 1829/4, 1861/3 w miejscowości Kowalewo.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (1 marca 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (2 marca 2021, 14:29:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111