2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 6 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.67.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26.02.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 26.02.2021 r. decyzji Nr 6, znak: RZP.6733.67.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5MPa) wraz z przyłączem gazu na terenie działek nr 45/2, 46, 47/4 w miejscowości Wolwark.
 
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (26 lutego 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (1 marca 2021, 10:31:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126