2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.11.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.02.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku P4 sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Bachórz, reprezentujący firmę P.P.P. i U.R. Lambda sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Siennickiej 30, z dnia 18.02.2021 r., (wpływ: 19.02.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 214/2 w miejscowości Zamość.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (25 lutego 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (26 lutego 2021, 09:46:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259