2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.66.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 15.02.2021 r.

                      
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 15.02.2021 r. decyzji Nr 5, znak: RZP.6733.66.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 436, 384/1, 379, 380, 419/1, 367 w miejscowości Zalesie.
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (15 lutego 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (18 lutego 2021, 12:35:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191