2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.3.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 29.01.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Rafał Pasela, reprezentujący firmę Biuro Projektowo-Usługowe Sanbud-Projekt Rafał Pasela z siedzibą przy ul. Fordońska 110, 85-739 Bydgoszcz, z dnia 20.01.2021 r., (wpływ: 22.01.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 125/63 PE na terenie działek nr 249, 871 w miejscowości Tur.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (29 stycznia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (1 lutego 2021, 14:29:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118