2022 | 2021 | 2020

Sprostowanie oczywistej omyłki decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1 z dnia 04.01.2021r. (znak: RZP.6733.62.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.01.2021 r.
         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 21.01.2021 r. przez Burmistrza Szubina postanowienia  znak: RZP.6733.62.2020 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szubina Nr 1 z dnia 04.01.2021 r., znak: RZP.6733.62.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV na odcinku: od stanowiska 97/16 w miejscowości Wąsosz – do stanowiska nr 97/27 w miejscowości Żędowo, wraz z jej powiązaniem z istniejącą stacją transformatorową w miejscowości Wąsosz, w ramach przebudowy napowietrznej linii SN Szubin – Wolwark w miejscowości Wąsosz, na terenie działek nr 34/1, 25/2, 26/3, 25/1 w miejscowości Żędowo oraz działek nr 340, 293/2, 293/1, 155/5, 155/7, 208/12 w miejscowości Wąsosz, poprzez: dopisanie, w treści przedmiotowej decyzji, działki o numerze ewidencyjnym 182/4 w miejscowości Wąsosz.
 
              Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (21 stycznia 2021)
Opublikował: Joanna Matuszak (22 stycznia 2021, 12:28:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 157