Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.65.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 19.01.2021 r.
                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 19.01.2021 r. decyzji Nr 3, znak: RZP.6733.65.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 96, 126/4 obręb Mąkoszyn położonych w miejscowości Jeziorowo.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (19 stycznia 2021)
Opublikował: Joanna Matuszak (22 stycznia 2021, 12:23:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70