2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.75.2020) 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.01.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Agata Świeżewska, repezentująca firmę BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych Agata Świeżewska z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Okulickiego 10/41, 85-799 Bydgoszcz, z dnia 29.12.2020 r., (wpływ: 31.12.2020 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 46, 47/4 w miejscowości Wolwark.
 

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (7 stycznia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (11 stycznia 2021, 13:43:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433