2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.65.2020)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
05.01.2021 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 96, 126/4 obręb Mąkoszyn położonych w miejscowości Jeziorowo, przez:
 
1.    Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WUOZ.DB.WZN.5151.4.199.2020.MG.TZ z dnia 18.12.2020 r., (wpływ: 29.12.2020 r.),
2.    Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – postanowienie: WST.612.1.592.2020.KMR  z dnia 16.12.2020 r., (wpływ: 16.12.2020 r.)
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (5 stycznia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (8 stycznia 2021, 07:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160