2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.62.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 04.01.2021 r.
                      
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.01.2021 r. decyzji Nr 1, znak: RZP.6733.62.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV na odcinku: od stanowiska 97/16 w miejscowości Wąsosz – do stanowiska nr 97/27 w miejscowości Żędowo, wraz z jej powiązaniem z istniejącą stacją transformatorową w miejscowości Wąsosz, w ramach przebudowy napowietrznej linii SN Szubin – Wolwark w miejscowości Wąsosz, na terenie działek nr 34/1, 25/2, 26/3, 25/1 w miejscowości Żędowo oraz działek nr 340, 293/2, 293/1, 155/5, 155/7, 208/12 w miejscowości Wąsosz.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (4 stycznia 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (8 stycznia 2021, 07:25:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133