Uprawnienia żołnierzy (poborowych) oraz członków ich rodzin

Uprawnienia żołnierzy (poborowych) oraz członków ich rodzin

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy samotnych oraz żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej

I. Wymagane dokumenty:W przypadku żołnierza samotnego:wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych,            II. Opłaty:Brak opłat.III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:Do 30 dni.IV. Sposób [...]

Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

I. Wymagane dokumenty:o uznanie za żołnierza samotnego:wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego,    Do wglądu:Dowód osobisty [...]

Przyznanie rekompensaty pieniężnej żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

I. Wymagane dokumenty:wniosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych,      zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej [...]

metryczka