Transport drogowy

Transport drogowy

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym

Udzielanie  zezwoleń  na wykonywanie regularnych  przewozów osób w krajowym transporcie drogowym   I. Wymagane dokumenty:        Wniosek powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy [...]

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym: Wniosek powinien zawierać: Oznaczenie przedsiębiorcy, imię i nazwisko oraz nazwę pod którą [...]

Zezwolenie na przewóz osób taksówką

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką:Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką powinien zawierać:oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i [...]

metryczka