Sprawy socjalne

Sprawy socjalne

Dodatek energetyczny

I. Wymagane dokumenty: wniosek obowiązek informacyjny Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii [...]

Pomoc Materialna dla uczniów- Stypendium szkolne, Zasiłek Szkolny

Urząd Miejski w Szubinie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin od 01-09-2021 roku dostępne są w biurze nr 27 (pierwsze piętro [...]

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I. Wymagane dokumenty: Jeżeli masz zasądzone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna - dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, [...]

Dodatek Mieszkaniowy

I. Wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę [...]

metryczka