Skargi i wnioski

I. Wymagane dokumenty:
  • skarga
Pobierz - wzór skargi (14kB) word
  • wniosek
Pobierz wzór wniosku (12kB) word
  • obowiązek informacyjny
Pobierz - obowiązek informacyjny (15kB) word


Skargę lub wniosek można złożyć:
  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71;
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
  • osobiście, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
   
II. Opłaty:

Złożenie skargi lub wniosku jest bezpłatne.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa nie zostanie rozpatrzona w ciągu miesiąca, składający skargę zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie załatwienia sprawy.
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:
 

•    Przesłanie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi pocztą lub  przez elektroniczną skrzynkę podawczą.
 
V. Komórka odpowiedzialna:
 
•    Każda komórka organizacyjna urzędu w zależności od tego czego dotyczy skarga lub wniosek.   
Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12,
tel. 52 391 07 00 (centrala),
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30
 
VI. Tryb odwoławczy:

Brak.

VII. Podstawa prawna:
 
•    Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.).
 
VIII. Uwagi:  

Skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego oraz jego adresu nie będą rozpatrywane (skargi anonimowe).

W urzędzie obowiązują następujące zasady przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:
1) burmistrz i zastępca burmistrza - w każdy wtorek po wcześniejszym ustaleniu terminu w godzinach od 8.00 do 17.00;
2) pozostali pracownicy - w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa-piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorek w godzinach od 7.30 do 17.30.
 

metryczka


Wytworzył: Renata Kabulla (9 listopada 2020)
Opublikował: Renata Kabulla (9 listopada 2020, 15:57:52)

Ostatnia zmiana: Renata Kabulla (24 listopada 2020, 16:47:43)
Zmieniono: poprawienie omyłki pisarskiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286