Skargi, petycje, poświadczenia, informacja publiczna

Skargi, petycje, poświadczenia, informacja publiczna

Petycje

I. Wymagane dokumenty: Petycja; Zgoda podmiotu trzeciego na złożenie petycji w jego interesie;Zgodna na ujawnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w [...]

Skargi i wnioski

I. Wymagane dokumenty: skarga Skargę lub wniosek można złożyć: w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem przesyłając na numer 52-384-80-71; w formie [...]

Udostępnienie informacji publicznej

I. Wymagane dokumenty:wniosek o udzielenie informacji publicznej  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć: w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 [...]

metryczka