Szubińska Karta Seniora 60+

I. Wymagane dokumenty:

    A) dla partnerów:
  • wzór oferty
          pobierz wzór oferty (12kB) word
  • wzór porozumienia i obowiązek informacyjny 
          pobierz wzór porozumienia i obowiązek informacyjny (16kB) word

    B) dla seniorów:
  • wniosek i obowiązek informacyjny 
          pobierz wniosek o przyznanie karty seniora i obowiązek informacyjny (17kB) word
 
Wniosek / ofertę / wzór porozumienia można złożyć:

  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin;
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
   
II. Opłaty:
 
Złożenie wniosku jest bezpłatne.
Przystąpienie partnera do programu jest bezpłatne.
 
III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:

 
    A) dla partnerów:

Porozumienie podpisywane jest bez zbędnej zwłoki.

    B) dla seniorów:

Jeżeli wniosek został złożony osobiście w biurze nr 30 - karta wydawana jest na miejscu w Urzędzie.
W sytuacji złożenia wniosku w BOK lub przesłania za pomocą poczty – karta wydawana jest bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni.
 
V. Komórka odpowiedzialna:
 
Urząd Miejski w Szubinie,
Referat Organizacyjny i Promocji
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
tel. 52 391 07 30
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30
 
VI. Tryb odwoławczy:
 

Brak.
 
VII. Podstawa prawna:
 
  • uchwała nr XXXIII/401/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie przyjęcia programu "Szubińska Karta Seniora 60+";
  • zarządzenie nr 0050.1.113.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wzoru „Szubińskiej Karty Seniora 60+”, warunków jej wydawania i korzystania; 
  • zarządzenie nr 0050.1.196.2018 Burmistrza Szubina z dnia 19 listopada 2018 r. w zmieniająca zarządzenie w sprawie wzoru „Szubińskiej Karty Seniora 60+”, warunków jej wydawania i korzystania.
 
VIII. Uwagi:  
 
Wniosek o wydanie karty seniora musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

 

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska Aleksandra Łuczak (29 stycznia 2021)
Opublikował: Izabela Mężykowska (29 stycznia 2021, 13:16:41)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (9 lutego 2021, 17:21:49)
Zmieniono: dodano informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207