Metropolitarna Karta Seniora 60+

I. Wymagane dokumenty:

   A) dla partnerów
  • wzór porozumienia
          pobierz wzór porozumienia (53kB) word

   B) dla seniorów:
  • wniosek i obowiązek informacyjny
          pobierz wniosek i obowiązek informacyjny (19kB) word

Wniosek / wzór porozumienia można złożyć:
  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin;
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Szubinie. 
II. Opłaty:

Złożenie wniosku jest bezpłatne.
Przystąpienie partnera do programu jest bezpłatne.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
IV. Sposób załatwienia sprawy:

   A) dla partnerów:

Porozumienie podpisywane jest bez zbędnej zwłoki.
Dwa egzemplarze podpisanego przez partnera porozumienia przesyłane jest za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Szubinie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Z Urzędu Miasta w Bydgoszczy partner otrzymuje jeden egzemplarz porozumienia wraz ze znakami graficznymi programu. 
   
   B) dla seniorów:

Jeżeli wniosek został złożony osobiście w biurze nr 30 - karta wydawana jest na miejscu w Urzędzie.
W sytuacji złożenia wniosku w BOK lub przesłania za pośrednictwem poczty – karta wydawana jest bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni.
 
V. Komórka odpowiedzialna:
 
Urząd Miejski w Szubinie,
Referat Organizacyjny i Promocji
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
tel. 52 391 07 30
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.30
od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30
 
VI. Tryb odwoławczy:

Brak.

VII. Podstawa prawna:

  • zarządzenie nr 536/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2016 r. w sprawie realizacji programu „Bydgoska Karta Seniora 60+” oraz warunków wydawania i korzystania z „Bydgoskiej Karty Seniora 60+”;
  • zarządzenie nr 564/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji programu „Bydgoska Karta Seniora 60+” oraz warunków wydawania i korzystania z „Bydgoskiej Karty Seniora 60+”;
  • zarządzenie nr 0050.1.196.2018 Burmistrza Szubina z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru „Szubińskiej Karty Seniora 60+”, warunków jej wydawania i korzystania.
VIII. Uwagi:  

Wniosek o wydanie karty seniora musi zostać opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

 

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska Aleksandra Łuczak (29 stycznia 2021)
Opublikował: Izabela Mężykowska (29 stycznia 2021, 13:14:40)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (3 marca 2021, 13:18:29)
Zmieniono: uzupełniono informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 219