Rolnictwo

Rolnictwo

Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

I. Wymagane dokumenty:   Wniosek w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego; Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;   Oświadczenie Wnioskodawcy; Dokumenty potwierdzające [...]

1. zaświadczenia potwierdzającego, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obnszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście proponowanych obszarów mających znaczenie [...]

Zezwolenie na uprawę maku/konopi włóknistych

I. Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych;  Umowa kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku/konopi [...]

metryczka