Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną


I. Wymagane dokumenty:
 
1. wniosek właściciela psa o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;
Pobierz wzór wniosku (97kB) plik

2. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;
Pobierz wzór klauzuli RODO (14kB) word
 
3. dowód wniesienia opłaty skarbowej;

4. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy;

5. kopia metryczki psa wydanej przez Związek Kynologiczny w Polsce.
 

 
II. Opłaty:

 
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 82,00 zł - osoby fizyczne lub 616,00 zł - podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie hodowli lub utrzymywania psów ras uznawanych
za agresywne – art. 4 i załącznik cz. III kol. 3 pkt 44 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.), płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie nr rachunku bankowego 73 8164 0001 0000 0505 2000 0024.III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:


W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.IV. Sposób załatwienia sprawy:
 

Wydanie decyzji administracyjnej.
 


V. Komórka odpowiedzialna:
 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
biuro nr 3, tel. (052) 39-10-783 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30VI. Tryb odwoławczy:
 

Od wydanej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Burmistrza Szubina, odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.VII. Podstawa prawna:
 
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 r., poz. 638 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 2003 r. Nr 77, poz. 687).
 

VIII. Uwagi:
 

Właściciel psa jest zobowiązany zgłaszać organowi, który wydał decyzję informację o zmianie miejsca utrzymywania psa, zbyciu psa lub jego śmierci.
 
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • amerykański pit bull terrier
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 • buldog amerykański
 • dog argentyński
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
 • tosa inu
 • rottweiler
 • akbash dog
 • anatolian karabash
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukaski

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022, 15:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 634