Nieruchomości

Nieruchomości

Zajęcie nieruchomości

o trwałe zajęcie nieruchomości [...]

Ustalenie numeru porządkowego budynku

o ustalenie numeru porządkowego budynku [...]

Nadanie/zmiana nazwy ulicy

o nadanie/zmianę nazwy ulicy [...]

Zaświadczenie o ustaleniu numeru porządkowego budynku

o wydanie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego budynku [...]

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z bonifikatą. do wniosku. [...]

Dzierżawa nieruchomości

o dzierżawę nieruchomości. o przedłużenie umowy dzierżawy. [...]

Sprzedaż lokali na rzecz najemców.

o kupno lokalu mieszkalnego. o kupno lokalu użytkowego. [...]

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. [...]

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. [...]

Zbywanie nieruchomości

o nabycie własności/użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szubin w trybie przetargowym/bezprzetargowym [...]

Rozgraniczanie nieruchomości

o rozgraniczenie nieruchomości. [...]

metryczka