Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli


I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej (wnioski muszą być poparte zaświadczeniami lekarskimi lub imiennymi rachunkami za leczenie oraz oświadczeniem o wysokości dochodów rodziny nauczyciela (brutto) ze wszystkich źródeł z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną. Do wniosku załącza się klauzulę informacyjną RODO.

Wniosek (124kB) pdf
Klauzula_informacyjna_RODO (42kB) word

II. Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Posiedzenia Komisji rozpatrującej wnioski o zapomogi zdrowotne odbywają się raz na kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)

IV. Sposób załatwienia sprawy:

 
Pisemne zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z uzasadnieniem (doręczenie przez operatora pocztowego lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

V. Komórka odpowiedzialna:
 
Urząd Miejski w Szubinie Wydział Edukacji Sportu i Rekreacji
ul. Kcyńska 12, tel. 52 391 07 68
poniedziałek od 7:30 do 15:30 wtorek od 7:30 do 17:30 od środy do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
 
VI. Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
  2. Uchwała nr XVII/128/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
  3. Uchwała nr XIX/238/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
  4. Uchwała nr XXXI/372/1 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.


metryczka


Wytworzył: Natalia Konieczna-Walczak (25 marca 2022)
Opublikował: Natalia Konieczna-Walczak (25 marca 2022, 10:29:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 605