Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy   I. Wymagane dokumenty: Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres, (fakultatywnie numer telefonu kontaktowego) [...]

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   I. Wymagane dokumenty: Od dnia 3 stycznia 2022 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie [...]

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennegoI. Wymagane dokumenty:wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania [...]

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoI. Wymagane dokumenty:wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:   Wniosek o [...]

metryczka