Fundusz sołecki

Fundusz sołecki

Wniosek sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

I. Wymagane dokumenty: •    Wypełniony wniosek o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego wraz z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa, protokołem z zebrania wiejskiego oraz listą obecności.Pobierz II. Opłaty: [...]

Wniosek sołectwa o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego.

I. Wymagane dokumenty: •    Wypełniony wniosek o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego wraz z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa, protokołem z zebrania wiejskiego oraz listą obecności.Pobierz II. Opłaty: [...]

metryczka