Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

I. Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy:
Pobierz - wzór wniosku (1013kB) pdf
Pobierz - wzór wniosku (914kB) pdf
 • potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz – do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu,
 • dowód osobisty- do wglądu, 
 • obowiązek informacyjny
Pobierz - obowiązek informacyjny (15kB) word
          Pobierz - obowiązek informacyjny (15kB).

II. Opłaty:
 • Brak
III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Jeżeli dokumenty są kompletne, sprawa załatwiana jest od ręki.
IV. Sposób załatwienia sprawy:
 • Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szubinie, ul. Kcyńska 12 – Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 15
V. Komórka odpowiedzialna:
 • Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12
Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 15, tel: 52 391 07 43, poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30,wtorek w godz. 7:30 – 17:30.
VI. Tryb odwoławczy:
 • Brak.
VII. Podstawa prawna:
 • Art. 27 oraz art. 28 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1397 ze zm.)
VIII. Uwagi:
 • Zameldowania należy dokonać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

metryczka


Wytworzył: Marcin Kotwicki (23 lutego 2021)
Opublikował: Marcin Kotwicki (23 lutego 2021, 17:12:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192