Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholi

Działalność gospodarcza, sprzedaż alkoholi

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych           Obowiązek informacyjny          [...]

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo:   Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej [...]

CEIDG

I. Wymagane dokumenty:CEIDG-1 - wypełniony wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami (wg potrzeby): część CEIDG-MW, - część CEIDG - SC część CEIDG-RD, [...]

metryczka