Dokumenty Gminy Szubin niezbędne do oceny finansowej

uchwała o emisji obligacji

Uchwała nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok.
Uchwała nr XV/127/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.
Uchwała nr XXIII/210/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 2020 w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin.
Uchwała nr XXIII/211/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 września 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.1.55.2020 Burmistrza Szubina z dnia 26 marca 2020 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2019 rok.
Zarządzenie nr 0050.1.57.2019 Burmistrza Szubina z dnia 26 marca 2019 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2018 rok.

Sprawozdania budżetowe za lata 2018, 2019 oraz I półrocze I półrocze 2020.

Uchwała Nr 21/S/2020 (109kB) pdf Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia
Gminy.
Uchwała Nr 22/S/2019 (2279kB) pdf Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 16 kwietnia 2019 roku. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
Uchwała Nr 16/D/2020 (102kB) pdf Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Szubin na 2020 r.
Uchwała Nr 20/Kd/2020 (105kB) pdf Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szubin na lata 2020-2035.
Uchwała Nr 13/Dpr/2019 (112kB) pdf Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2020 r.
Uchwała Nr 1/O/2020 (110kB) pdf Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości wykupu obligacji planowanych do emisji przez Gminę Szubin.

Informacja o udziałach (307kB) pdf
Informacja o zadłużeniu (381kB) pdf
Informacja o poręczeniach (257kB) pdf

UWAGA
Przedłużenie terminu składania ofert (423kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wioletta Martek (14 września 2020)
Opublikował: Michał Moniak (14 września 2020, 07:26:22)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (5 października 2020, 12:13:11)
Zmieniono: dodano plik do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 921