Dokumenty Gminy Szubin niezbędne do oceny finansowej


uchwała o emisji obligacji (1274kB) pdf


Uchwała nr XXXIX/485/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.

Uchwała nr XXXIX/486/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.

Uchwała nr XLVII/587/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.

Uchwała nr XLVII/588/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok.


Zarządzenie nr 0050.1.50.2018 Burmistrza Szubina z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2017 rok.

Zarządzenie nr 0050.1.46.2017 Burmistrza Szubina z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2016 rok.

Sprawozdania budżetowe za lata 2015, 2016 i 2017 oraz I półrocze 2018

Uchwała RIO Nr 21/S/2018 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Uchwała RIO Nr 15/S/2017 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Uchwała RIO Nr 19/I/2018 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szubina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za I Półrocze 2018 r.

Uchwała RIO Nr 14/D/2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Szubin na 2018 rok.

Uchwała RIO Nr 18/Kd/2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szubin.

Uchwała RIO Nr 10/Dpr/2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szubin na 2018 rok.

Uchwała RIO Nr 28/K/2018 (291kB) pdf w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji planowanych do emisji przez Gminę Szubn.

Informacja o udziałach (365kB) pdf
Informacja o zadłużeniu (509kB) pdf
Informacja o poręczeniach i gwarancjach (317kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wioletta Martek (27 września 2018)
Opublikował: Michał Moniak (28 września 2018, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (9 września 2020, 08:04:44)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2946