Informacja na temat pracy w obwodowych komisjach wyborczych

Uprzejmie informuję, że w związku z zarządzeniem przez Marszałka Sejmu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  na dzień 28 czerwca 2020 r oraz w związku z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborców powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego,

zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie na podstawie art. 14 ust. 1 o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, z zastrzeżeniem ust. 3”.

W związku z powyższym  do dnia 12 czerwca br. urzędnik wyborczy Pani Weronika Czarnecka będzie kontaktować się z kandydatami zgłoszonymi przez pełnomocników komitetów wyborczych (w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.) w celu zweryfikowania woli uczestniczenia w pracach tych komisji. 

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia nowych  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, których dokonać mogą  nowo utworzone komitety wyborcze oraz wyborcy.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane, tj. doręczone do urzędu gminy, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r. do godziny 15. 30.

Zgłoszenie może zostać:

1) doręczone bezpośrednio do urzędu gminy;

2) przesłane do urzędu gminy pocztą lub kurierem, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy, a nie data jego nadania;

3) w przypadku trudności w osobistym doręczeniu,  zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej w terminie do 12 czerwca 2020r. do godziny 15.30 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres um@szubin.pl. W przypadku dokonania zgłoszenia w ten sposób:
1) nie jest wymagany podpis elektroniczny;

2) oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu gminy tradycyjną pocztą;

3) dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w formie skanu lub zdjęcia,

c) potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym nie jest wymagany podpis elektroniczny.
 
Wszelkie informacje na temat przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu 533-939-235 lub e-mail renata.kabulla@szubin.pl.

Formularz zgłoszenia przez wyborcę znajduje się tutaj (209kB) pdf .  

Burmistrz Szubina
/-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (5 czerwca 2020)
Opublikował: Renata Kabulla (5 czerwca 2020, 14:15:35)

Ostatnia zmiana: Renata Kabulla (9 czerwca 2020, 14:56:19)
Zmieniono: dodanie informacji zgodnie z uchwałą PKW z 8 czerwca 2020r. nr 161/2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 404