Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze

Urzędowe obwieszczenia i komunikaty wyborcze

Informacja Burmistrza Szubina z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW oraz o terminie i miejscu losowania.

Dodatkowo informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków komisji muszą być dokonane, tj. doręczone do urzędu gminy, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 10.00. Zgłoszenie może zostać: 1) doręczone bezpośrednio do [...]

Informacja na temat pracy w obwodowych komisjach wyborczych

Uprzejmie informuję, że w związku z zarządzeniem przez Marszałka Sejmu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  na dzień 28 czerwca 2020 r oraz w związku z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych [...]

Informacje o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Kontakt w sprawie głosowania korespondencyjnego:Informujemy, że zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przyjmuje: Wydział Spraw Obywatelskichtel. 52 391 -07- 43, 52- 391- 07-40  [...]

metryczka