Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zespół do spraw dostępności

Zarządzeniem nr . Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem 523910711 (tel. stacjonarny). [...]

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Zarządzenie nr 0050.1.174.2021 Burmistrza Szubina z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Szubinie". [...]

metryczka