2020

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2002

2020

Kontrola (2) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotycząca prawidłowości wykorzystania udzielonej w 2019r. dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Kontrola w dniu 9 września 2020r.Wystąpienie pokontrolne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910700. [...]

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - dotycząca targowiska miejskiego przy ul. Winnica w Szubinie.

Kontrola w dniu 12 sierpnia 2020r.Protokół z kontroli do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910700. [...]

Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotycząca prawidłowości wykorzystania udzielonej w 2019r. dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Kontrola w dniu 26 maja 2020r.Wystąpienie pokontrolne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - tel. 523910700. [...]

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Kontrola WIORiN w Bydgoszczy w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.Kontrola w dniu 12 lutego 2020r.Protokół z kontroli do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie - BOK, pok. nr 12, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu - [...]

metryczka