INFORMACJA dotycząca sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


W związku z zarządzeniem nr 0050.1.52.2020 Burmistrza Szubina z dnia 23 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Szubinie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej nr ZPOW-571-32/20 z 26 marca 2020r. przekazujemy informacje na temat przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:
 
1) Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może być przesyłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020r. w godzinach normalnego funkcjonowania urzędu w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres um@szubin.pl). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń) lub złożyć w przygotowanej do tego celu skrzyni znajdującej się w budynku urzędu (wejście główne do budynku przy ul. Kcyńskiej 12).
 
Uwaga! Dokumenty przesłane pocztą tradycyjną i wrzucone do skrzyni podlegają 48-godzinnej kwarantannie. Prosimy bezwzględnie o przesłanie w terminie do 10 kwietnia 2020r. do godziny 15.30 skanu zgłoszenia.
 
2)  W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
 
Informacje na temat sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać pod numerem telefonu  533-939-235  lub za pośrednictwem poczt elektronicznej um@szubin.pl.
 
Wizyty osobiste interesantów dot. wyborów w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Szubinie będą możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Na spotkania należy umawiać się telefonicznie (nr telefonu 533-939-235) najpóźniej w przeddzień planowanego spotkania do godziny 14.00.

 
Burmistrz Szubina
/-/ Mariusz Piotrkowski
 

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (26 marca 2020)
Opublikował: Renata Kabulla (26 marca 2020, 13:23:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187