Protokół kontroli Nr 14/20

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 14/20

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie

21 maja 2020 roku


W dniu 21 maja 2020 r. w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę nr XV/130/19 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r., w godzinach od 12:00 do 15:00 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Mariusz Piotrkowski, w następującym składzie:

1. Artur Michalak – Przewodniczący KR

2. Pietrzycki Mariusz – Wiceprzewodniczący KR

3. Hanna Adamczewska - członek KR

4. Maciej Rejment – członek KR

5. Beata Wożniak – członek KR

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek kontroli:

1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2019 rok:

  • analiza sprawozdania z wykonania budżetu,

  • analiza informacji o stanie mienia komunalnego,

  • zapoznanie się z opinią RIO w Bydgoszczy dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

  • analiza sprawozdania finansowego,

  • opracowanie i przegłosowanie uchwały w sprawie stanowiska KR o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok wraz z uzasadnieniem,

  • opracowanie i przegłosowanie uchwały KR w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2019 rok wraz z uzasadnieniem.Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Hanna Adamczewska (28 maja 2020)
Opublikował: Izabela Mężykowska (10 sierpnia 2020, 15:37:33)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (10 sierpnia 2020, 15:40:18)
Zmieniono: poprawiono formę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112