Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2020]

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [2020]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, umieszczenie urządzeń i pod reklamę/obiekt

– zezwolenie na prowadzenie robót i umieszczenie urządzenia/obiektu w pasie drogowym. – zezwolenie na umieszczenie reklamy/obiektu handlowego w pasie drogowym [...]

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

- lokalizacja/przebudowa zjazdu. [...]

Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (uzgodnienie)

- lokalizacja obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami. [...]

Wynajem lokalu użytkowego (świetlicy)

o wynajem lokalu użytkowego. [...]

metryczka