[OŚiR.6220.43.2019]

[OŚiR.6220.43.2019]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [OŚiR.6220.43.2019]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie  przeprowadzenia  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

metryczka