Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 31 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.20.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.07.2020 r.

                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 24.07.2020 r. decyzji Nr 31, znak: RZP.6733.20.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz z budową stacji transformatorowej i nn 0,4kV na terenie działki nr 1/18 w miejscowości Kowalewo.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Irma Ambrozik (24 lipca 2020)
Opublikował: Irma Ambrozik (7 sierpnia 2020, 12:40:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112