Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.42.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.07.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marek Patela z dnia 13.07.2020 r., (wpływ 15.07.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie dziełek nr 182/7, 189/10, 189/9 i 189/8 w miejscowości Wąsosz.

metryczka


Wytworzył: Irma Ambrozik (24 lipca 2020)
Opublikował: Irma Ambrozik (4 sierpnia 2020, 15:01:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119