Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.169.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
29.07.2020 r.
         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
1.    Staroście Nakielskiemu,
2.    Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3.    Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
4.    Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu
5.    Marszałkowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 16/45 w miejscowości Kornelin.
 

metryczka


Wytworzył: Irma Ambrozik (29 lipca 2020)
Opublikował: Irma Ambrozik (4 sierpnia 2020, 14:54:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116