OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin.


Szubin, dnia 12.11.2019 r.
 
PP.6721.1.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia:
 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nr XIII/116/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosy i Retkowo, gmina Szubin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (12 listopada 2019)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (13 listopada 2019, 14:58:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87